Ads 468x60px

Featured Posts

Ляво бедро

Левото ти бедро ако проиграе,
ще предприемешъ дълго и уморително
пжтешествие съ неколцина приятели,
отъ което благодарение на тия ти приятели,
ще се завърнешъ много богатъ и здравъ.

Дясно бедро

Десното ти бедро ако проиграе,
закопани въ земята пари ще намеришъ,
които ще ти дадат възможностъ да
забогатеешъ.

Жила на ръката

Жилата на левата ти ржка ако проиграе,
отъ милъ приятелъ ще се разделишъ
и вече никога нема да го видишъ.


Ставата на лявото коляно

Ставата на левото ти коляно ако проиграе,
ще дадеш повод на враговете си да говорятъ
за тебе и да те злословятъ.

Дясното коляно ако потрепери

Десното ти коляно ако потрепери,
богатство и изобилие въ всичко ще имашъ.
 

Privacy

Ние не изискваме и не съхраняваме
информация за посетителите,
но показваме реклами.
С цел излъчване на подходящи реклами,
Google използва така наречените
"рекламни бисквитки".
Повече за тях можете да прочетете тук ,
като имате възможност и да ги забраните
чрез опция в браузъра си.

Ако ти играе...

Прочетете още